Trong suốt hơn 12 năm không ngừng phát triển, hiện nay Việt Hàn đã xây dựng được hệ thống phân phối lớn mạnh với hơn 90 nhà phân phối và 1000 đại lý trên toàn quốc

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA VIỆT HÀN

(Tháng 03 - 2021)

Với mong muốn hợp tác lâu dài vì sự thịnh vượng chung, Công ty Việt Hàn luôn sẵn sàng chào đón và mở rộng hợp tác cùng các khách hàng, đối tác trở thành Nhà phân phối, Đại lý chính thức các sản phẩm của Việt Hàn.

Trong suốt hơn 12 năm không ngừng phát triển, hiện nay Việt Hàn đã xây dựng được hệ thống phân phối lớn mạnh với hơn 90 nhà phân phối và 1000 đại lý trên toàn quốc

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA VIỆT HÀN

(Tháng 03 - 2021)

Với mong muốn hợp tác lâu dài vì sự thịnh vượng chung, Công ty Việt Hàn luôn sẵn sàng chào đón và mở rộng hợp tác cùng các khách hàng, đối tác trở thành Nhà phân phối, Đại lý chính thức các sản phẩm của Việt Hàn.

091.111.0103